Bo xogo!Presentación da bd Bo xogo!
nas oficiñas do Clube Deportivo Velle.

Prensa:
La Voz de Galicia